Der ydes tilskud til fysioterapi efter henvisning fra en læge. Henvisningen skal tages i brug inden for 2 måneder efter udstedelse fra lægen og er gældende i 1 år. Regionen regulerer honorar for fysioterapi og tilskud 2 gange årligt.

Registrer dig med dit gule sundhedskort, hver gang du er på klinikken. Det er din elektroniske underskrift på, at du er i et behandlingsforløb.

Sygeforsikringen Danmark kræver ikke henvisning for at yde tilskud til fysioterapi. Fysioterapi uden henvisning koster 500 kr. for første konsultation og 400 kr. for de efterfølgende. 

BEHANDLINGSTAKSTER – FYSIOTERAPI

Pr. 1. april 2021 – GRUPPE 1 PATIENTER
Ydelse Fuldt honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation 464,39 182,51 281,88
Normalbehandling 295,27 116,04 179,23
Kort behandling 196,85 77,36 119,49
Opfølgende træningsterapi 98,43 38,68 59,75
Holdtræning pr. person 196,85 77,36 119,49
Udeblivelse* 295,27 0 295,27

*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 295,27 kr.
Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.